• Xin cấp thẻ ABTC cho doanh nhân là chủ quản lý doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam đang trở nên đơn giản khi doanh nhân được Viet Green Apec tư vấn. Mọi thủ tục được hướng dẫn chi tiết và cẩn thận giúp cho doanh nghiệp có được cơ hội cao nhất để đạt được thẻ Apec không quá lâu so với quy định của Nhà nước
  • Đối với trường hợp doanh nhân là người làm việc theo hợp đồng lao động thì nộp kèm Giấy xác nhận Bảo hiểm xã hội (theo mẫu do cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn); Đối với trường hợp doanh nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp, không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH theo quy định do không hưởng lương nộp kèm Bản cam kết của doanh nghiệp;
  • MẪU (doanh nghiệp đề nghị): về việc cho phép sử dụng thẻ doanh nhân ABTC (kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh)

BACK TO TOP