Lao động tạm thời tại Anh

Mặc dù người lao động tạm thời được hưởng nhiều quyền lao động, song các quyền lao động của họ thường khác so với người lao động bình thường. Nếu bạn là một người lao động tạm thời, bạn cần phải biết các quyền của mình và những quy định liên quan đến cách đối xử của các cơ quan tuyển dụng lao động đối với bạn.
Khu vực lao động này ngày càng tăng. Theo Liên đoàn Lao động và Tuyển dụng lao động, cơ quan chuyên môn đại diện cho ngành tuyển dụng lao động ở Vương quốc Anh, mỗi tuần có tới 1,2 triệu người làm những công việc tạm thời ở Vương quốc Anh.

Lao động tạm thời là như thế nào?

Lao động tạm thời là người làm việc thông qua một cơ quan tìm việc cho họ. Công ty thuê người lao động trả phí cho cơ quan giới thiệu việc làm, và cơ quan giới thiệu việc làm trả tiền công cho người lao động.

Nếu bạn là người lao động tạm thời, bạn sẽ có một vài lợi thế, trong đó bao gồm cả việc được làm việc một cách linh hoạt hơn và có cơ hội thử nhiều loại hình công việc khác nhau trong một thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, người lao động tạm thời thường được hưởng an ninh việc làm ít hơn so với người lao động theo hợp đồng dài hạn.

Nếu bạn là người lao động tạm thời, bạn sẽ được trả mức tiền công tối thiểu áp dụng chung trên phạm vi toàn quốc; vấn đề thời gian làm việc, y tế, an toàn lao động và an sinh xã hội cũng sẽ theo quy định của pháp luật.

Những người đến lao động tạm thời ở Vương quốc Anh cần phải tìm hiểu xem họ có cần xin giấy phép lao động và/hay thị thực nhập cảnh để được lao động không. Người lao động từ các nước thuộc Liên minh châu Âu có quyền được sống và làm việc ở Vương quốc Anh nhiều hơn so với người lao động từ các nước khác. Bạn có thể kiểm chứng thông tin này trên trang thông tin Cục Hải quan Vương quốc Anh.

Để biết thêm chi tiết về các tiêu chuẩn của cơ quan giới thiệu việc làm và các quyền của bạn, bạn hãy truy cập vào trang thông tin DirectGovCục Cải cách Kinh doanh, Doanh nghiệp và Pháp quy.

Tổ chức Đại hội Công đoàn đang tiến hành chiến dịch vận động vì quyền lợi tốt hơn cho người lao động tạm thời và không ổn định.

Tìm cơ quan giới thiệu việc làm

Ngày nay,  bạn có thể dễ dàng tìm một công việc tạm thời trên mạng. Để xem một trong nhiều cơ quan hoạt động các dịch vụ này, bạn có thể truy cập vào trang mục Các cơ quan giới thiệu việc làm của chúng tôi.

Mọi thông tin  xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331

E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info

W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP