Visa công tác Ac-gen-ti-na, Visa du lịch Acgentina

1. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH ARGENTINA, VISA DU LỊCH AC-GEN-TI-NA

 1. Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng kể từ ngày khởi hành
 2. 2 ảnh 4x6 hoặc 3x4.
 3. Giấy khám sức khỏe (Có xác nhận của bệnh viện)
 4. Giấy xác nhận đang cư trú của chính quyền địa phương hoặc của cơ quan nơi đang công tác.
 5. Thư mời bên đối tác (phải fax vào ĐSQ trước khi xin visa để kiểm tra)
 6. Chứng minh tài chính:

- Nếu bên đối tác nước ngoài tài trợ 100% thì không cần chứng minh tài chính.

- Nếu tự túc kinh phí đi du lịch thì phải có thẻ visa card hoặc master card (tối thiểu 3000 USD)

 1. Thời gian xét duyệt: 3 - 5 ngày làm việc.
 2. Note: Người xin visa phải trực tiếp để phỏng vấn.

2. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA CÔNG TÁC AC-GEN-TI-NA, VISA CÔNG TÁC ARGENTINA

 1. Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng kể từ ngày khởi hành
 2. 2 ảnh 4x6 hoặc 3x4.
 3. Giấy khám sức khỏe (Có xác nhận của bệnh viện)
 4. Quyết định cử đi công tác + Hợp đồng lao động. Nếu là chủ doanh nghiệp thì chỉ cần Đăng ký kinh doanh (photo)
 5. Thư mời bên đối tác (phải fax vào ĐSQ trước khi xin visa để kiểm tra)
 6. Chứng minh tài chính:

- Nếu bên đối tác nước ngoài tài trợ 100% thì không cần chứng minh tài chính.

      7.  Thời gian xét duyệt: 3-5 ngày làm việc
      8.  Note: Người xin visa phải trực tiếp đến ĐSQ để phỏng vấn.

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331

E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info

W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP