Các trường hợp cấm kết hôn với người nước ngoài

Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 có quy định về những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình. Một trong số những nguyên tắc đó là:

“... Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ...”

Thêm vào đó, cũng tại Điều 10 Luật này có quy định về những trường hợp cấm kết hôn như sau:

“Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây:

1. Người đang có vợ hoặc có chồng;

2. Người mất năng lực hành vi dân sự;

3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

5. Giữa những người cùng giới tính”

Theo đó, một trong những quy định được pháp luật Việt Nam tôn trọng và bảo vệ chính là hôn nhân tự nguyện tiến bộ giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài và như vậy, việc kết hôn giữa bạn và bạn gái của bạn không bị pháp luật cấm.

Dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp lại quốc tịch Việt Nam:

- Tư vấn làm quốc tịch Việt Nam

- Hướng dẫn hồ sơ làm quốc tịch Việt Nam

- Hồ sơ xin cấp lại quốc tịch Việt Nam

- Lưu ý khi cấp lại quốc tịch Việt Nam

- Xin quốc tịch Việt Nam

- Đơn mẫu xin quốc tịch Việt Nam

- Cơ quan cấp quốc tịch Việt Nam

- Dịch thuật công chứng hồ sơ xin quốc tịch Việt Nam

- Xác nhận tư pháp hồ sơ xin quốc tịch Việt Nam

Quý bạn trẻ có nhu cầu đăng ký tư vấn kết hôn, xin vui lòng liên hệ:

VIET GREEN VISA - Green VISA, Happy TRIP

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@lamvisa.info
W: www.lamvisa.info
BACK TO TOP