• Viet Green Law - Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hơp pháp hóa lãnh sự nhanh tại Đại sứ quán Singapore hơn 10 năm qua. Chúng tôi được điều hành bởi Viet Green Group được thành lập từ năm 2010. Chúng tôi giải quyết tư vấn và thực hiện dịch vụ trọn gói làm hợp pháp hóa lãnh sự Singaporevà chứng nhận lãnh sự tất cả những giấy tờ/tài liệu/ văn bản của Singaporevà Việt Nam như giấy chứng nhận độc thân, thủ tục ký kết hôn, thủ tục xin con nuôi hoặc nhận cha mẹ, đổi bằng lái xe nước ngoài, thủ tục thẻ thường trú... để có thể sử dụng tại nước ngoài và ngược lại sử dụng được tại Việt Nam.
  • Viet Green Law - Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hơp pháp hóa lãnh sự nhanh tại Đại sứ quán Hàn Quốc hơn 10 năm qua. Chúng tôi được điều hành bởi Viet Green Group được thành lập từ năm 2010. Chúng tôi giải quyết tư vấn và thực hiện dịch vụ trọn gói làm hợp pháp hóa lãnh sự Hàn Quốcvà chứng nhận lãnh sự tất cả những giấy tờ/tài liệu/ văn bản của Hàn Quốcvà Việt Nam như giấy chứng nhận độc thân, thủ tục ký kết hôn, thủ tục xin con nuôi hoặc nhận cha mẹ, đổi bằng lái xe nước ngoài, thủ tục thẻ thường trú... để có thể sử dụng tại nước ngoài và ngược lại sử dụng được tại Việt Nam.
  • Viet Green Law - Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hơp pháp hóa lãnh sự nhanh tại Đại sứ quán Ý hơn 10 năm qua. Chúng tôi được điều hành bởi Viet Green Group được thành lập từ năm 2010. Chúng tôi giải quyết tư vấn và thực hiện dịch vụ trọn gói làm hợp pháp hóa lãnh sự Ý và chứng nhận lãnh sự tất cả những giấy tờ/tài liệu/ văn bản của Ý và Việt Nam như giấy chứng nhận độc thân, thủ tục ký kết hôn, thủ tục xin con nuôi hoặc nhận cha mẹ, đổi bằng lái xe nước ngoài, thủ tục thẻ thường trú... để có thể sử dụng tại nước ngoài và ngược lại sử dụng được tại Việt Nam.
  • Viet Green Law - Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hơp pháp hóa lãnh sự nhanh tại Đại sứ quán Israel hơn 10 năm qua. Chúng tôi được điều hành bởi Viet Green Group được thành lập từ năm 2010. Chúng tôi giải quyết tư vấn và thực hiện dịch vụ trọn gói làm hợp pháp hóa lãnh sự Israel và chứng nhận lãnh sự tất cả những giấy tờ/tài liệu/ văn bản của Israel và Việt Nam như giấy chứng nhận độc thân, thủ tục ký kết hôn, thủ tục xin con nuôi hoặc nhận cha mẹ, đổi bằng lái xe nước ngoài, thủ tục thẻ thường trú... để có thể sử dụng tại nước ngoài và ngược lại sử dụng được tại Việt Nam.
Viet Green Law - Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hơp pháp hóa lãnh sự nhanh tại Đại sứ quán Singapore hơn 10 năm qua. Chúng tôi được điều hành bởi Viet Green Group được thành lập từ năm 2010. Chúng tôi giải quyết tư vấn và thực hiện dịch vụ trọn gói làm hợp pháp hóa lãnh sự Singaporevà chứng nhận lãnh sự tất cả những giấy tờ/tài liệu/ văn bản của Singaporevà Việt Nam như giấy chứng nhận độc thân, thủ tục ký kết hôn, thủ tục xin con nuôi hoặc nhận cha mẹ, đổi bằng lái xe nước ngoài, thủ tục thẻ thường trú... để có thể sử dụng tại nước ngoài và ngược lại sử dụng được tại Việt Nam.
BACK TO TOP