• Bạn đi du học Trung Quốc hoặc đào tạo liên kết các trường của Trung Quốc tại Việt Nam và được cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp, bạn có mong muốn sử dụng văn bằng này tại Việt Nam để phục vụ cho công việc và sự nghiệp của mình.
  • Các bằng liên kết học tại Việt Nam hoặc nước ngoài được cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp bằng cử nhận hoặc tiến sỹ, thạc sỹ thì hãy để Viet Green Law hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng nhanh chóng, uy tín, chất lượng tại Việt Nam
  • According to the Law on Entry, Exit, Transit, and Residence of Georgia in Vietnam 2014, temporary residence card is a document issued by an immigration authority or a competent authority of the Ministry of Foreign Affairs, granted to Georgia citizens who are allowed to reside for a certain period of time in Vietnam.
  • According to the Law on Entry, Exit, Transit, and Residence of France in Vietnam 2014, temporary residence card is a document issued by an immigration authority or a competent authority of the Ministry of Foreign Affairs, granted to France citizens who are allowed to reside for a certain period of time in Vietnam.
BACK TO TOP