Thủ tục và cách thức hiện làm visa Mỹ diện IR5

Viet Green Visa xin tư vấn cho Quý khách hàng đang quan tâm cách thức làm visa mỹ IR5 diện con bảo lãnh cha, mẹ đi Hoa Kỳ. Hiện tại, Visa này thường ngắn hạn và cũng khả thi để nhận Visa nhanh tại Việt Nam. Trong trường hợp Quý khách chưa hiểu rõ quy trình thực hiện xin visa diện Ir5 xin vui lòng gọi điện 1900 6920 để gặp chuyên viên tư vấn visa Mỹ du lịch & định cư của chúng tôi. 

Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh cha, mẹ (IR5)

1. Diện này không cho phép người đi theo nên phải điền riêng một I-130 cho cha, một I-130 cho mẹ.

2. Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, bạn nhớ những điều sau đây:

- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi (Not Applicable) hay (NA). 
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt. 
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. Ngày 20 tháng 3 năm 2006 thì phải ghi là 03/20/2006. 
- Phải nộp riêng I-130 cho mỗi người.

Những giấy tờ phụ mà bạn gửi kèm theo mẫu I-130: 

- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn. 

Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh. 

Giấy tờ chứng minh bạn là US citizen:

. Copy giấy khai sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc

. Copy bằng quốc tịch; hoặc

. Copy US passport; hoặc

. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Nếu bạn là con bảo lãnh mẹ: Nộp copy giấy khai sanh của bạn trong đó có tên bạn và tên mẹ của bạn.

- Nếu bạn là con bảo lãnh cha: Nộp copy giấy khai sanh của bạn trong đó có tên bạn và tên cha mẹ của bạn. Và copy giấy kết hôn của cha mẹ bạn để chứng minh cha mẹ bạn đã kết hôn trước khi bạn được sanh ra.

- Nếu bạn là con bảo lãnh cha (con ngoài giá thú): Nộp copy giấy khai sanh của bạn trong đó có tên bạn và tên cha mẹ của bạn (nếu có). Nếu quan hệ cha con không được hợp thức hoá (không được công nhận là con hợp pháp) trước khi đứa trẻ 18 tuổi phải nộp thêm các bằng chứng để chứng minh quan hệ cha con trước khi người con 21 tuổi: Sống cùng nhà; cung cấp tiền bạc nuôi con…

- Nếu bạn là con bảo lãnh cha/mẹ kế: Nộp

. Copy giấy khai sanh của bạn trong đó có tên bạn và tên cha/mẹ của bạn; và

. Copy giấy kết hôn của cha/mẹ bạn với cha/mẹ kế để chứng minh cuộc hôn nhân trước khi bạn 18 tuổi.

. Copy giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của cha/mẹ kế để chứng minh cuộc hôn nhân trước của cha/mẹ kế đã chấm dứt hợp pháp trước khi kết hôn với cha/mẹ ruột của bạn.

Vì các thông tin (địa chỉ, lệ phí, mẫu đơn…) có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền và gởi đơn bảo lãnh. 

Download Instructions for Form I-130

- Lệ phí: Về lệ phí, bạn nên vào trang Web: Bảng lệ phí của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.

- Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative

- Lệ phí, địa chỉ, download đơn: I-130

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VISA MỸ DIỆN BẢO LÃNH TẠI VIỆT NAM, XIN QUÝ KHÁCH GỌI HOTLINE: 1900 6920 

VIET GREEN VISA - Green VISA, Green BUSINESS

Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 84.4.62785649 | 84.4.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Tổng đài tư vấn visa toàn cầu số 1 Việt Nam: 1900 6920
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  84.52.3836 333 | 052.386 86 66  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: SC02 Nguyen Duc Canh Str, My Duc, Tan Phong Ward, 7 Dist, Ho Chi Minh
T: 84.8.66 8284 83  M: 01235 333 331    
Website: www.daisuquan.info | www.lamvisa.info 
Email: visa@dulichxanh.com.vn | visavietnam2014@gmail.com 

Các bài viết khác

BACK TO TOP