Thủ tục xin chứng nhận lãnh sự

01 Tờ khai chứng nhận lãnh sự theo mẫu quy định; Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp…

Dossier for legalization of documents, materials issued by other countries’ authorities for use in Viet Nam

01 translation of documents/materials submitted for legalization into Vietnamese or English (if such documents or materials are composed in other languages). Authentication is not required for the translation copy. Applicants should be responsible for the accuracy of the translation

Chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam

Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng…

Dossier for certification of documents, materials issued by the Vietnamese authority for use outside Viet Nam

Original identify documents (ID, passport or passport equivalents) for application submitted in person; or 01 copy of identity documents (ID, passport or passport equivalents) for application submitted by post. Authentication is not required for these documents

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài

Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng…

BACK TO TOP