• Thời gian để đăng ký kết hôn với người Cuba không ngắn. Nếu người yêu là người Cuba hay Việt Kiều Cuba không có điều kiện về và cư trú tại Việt Nam một thời gian dài thì tốt nhất nên chuẩn bị trước các thủ tục và gửi lên Sở tư Pháp, khi có giấy hẹn phỏng vấn thì mới bay về Việt Nam. Sau khi phỏng vấn thì sẽ chờ một thời gian sớm nhất là một tháng để lên ký vào giấy đăng ký kết hôn.
  • Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người quốc tịch Mexico, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại; trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau thì Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký việc kết hôn, nếu có yêu cầu
  • Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người quốc tịch Mỹ, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại; trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau thì Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký việc kết hôn, nếu có yêu cầu
  • Trường hợp người nước ngoài là người Canada hoặc Việt Kiều Canada có yêu cầu đăng ký kết hôn với nhau tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của một trong hai bên, thực hiện đăng ký kết hôn; nếu cả hai bên không đăng ký thường trú tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên, thực hiện đăng ký kết hôn

Dịch vụ đăng ký kết hôn với người Tây Ban Nha

Nếu nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu đương sự kết hôn người Tây Ban Nha phải nộp Giấy chứng nhận có đủ điều kiện kết hôn thì đương sự phải xin các cơ quan có…

Hướng dẫn hồ sơ xin kết hôn với người nước ngoài

Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy…

Dịch vụ làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Đặc biệt, việc đăng ký kết hôn cũng bị từ chối, nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời; kết hôn giả tạo không nhằm…

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký kết hôn nước ngoài hợp lệ

Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin đăng ký kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

Các trường hợp cấm kết hôn với người nước ngoài

Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây: 1. Người đang có vợ hoặc có chồng; 2. Người mất năng lực hành vi dân sự; 3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những…

Các bước thực hiện việc đăng ký đăng ký kết hôn

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ của Sở Tư pháp đáp ứng đủ điều kiện đăng ký kết hôn, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn theo…

Lưu ý trước khi đăng ký kết hôn

Mỗi người phải điền đầy đủ vào tờ khai riêng của mình, sau đó mang tờ khai kèm chứng minh thư(hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú dài hạn) tới Ủy ban nhân dân phường, xã để…

Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hôn cho quốc tịch Việt Nam

Về độ tuổi: nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên (độ tuổi được xác định như sau: từ 20 tuổi và từ 18 tuổi là tính sau ngày sinh nhật lần thứ 19 đối với…

BACK TO TOP