• Hợp pháp hóa Lãnh sự là một thủ tục hành chính khi mà cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia chứng nhận hay hợp thức hóa một văn bản được cấp bởi một quốc gia khác thông qua việc xác thực chữ ký trên văn bản và tư cách của người ký văn bản đó​. Một văn bản sau khi được hợp pháp hóa Lãnh sự sẽ có hiệu lực sử dụng tại quốc gia đó.

  • Hợp pháp hóa Lãnh sự là một thủ tục hành chính khi mà cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia chứng nhận hay hợp thức hóa một văn bản được cấp bởi một quốc gia khác thông qua việc xác thực chữ ký trên văn bản và tư cách của người ký văn bản đó​. Một văn bản sau khi được hợp pháp hóa Lãnh sự sẽ có hiệu lực sử dụng tại quốc gia đó.
  • Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao đúng theo quy định của Pháp luật và nhanh chóng nhận được kết quả. Liên hê gọi Zalo/Viber/Whatapp: 0989313339 hoặc 0988262616 hoặc email: hopphaphoalanhsu.info@gmail.com
  • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài.

BACK TO TOP