Quy định những thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao

Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao đúng theo quy định của Pháp luật và nhanh chóng nhận được kết quả. Liên hê gọi Zalo/Viber/Whatapp: 0989313339 hoặc 0988262616 hoặc email: hopphaphoalanhsu.info@gmail.com

Nghị định về chứng nhận lãnh sự, Nghị định về hợp pháp hóa lãnh sự

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền…

BACK TO TOP