Danh sách Sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại Châu Á, Úc và New Zealand

Danh sách Sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại Châu Á, Úc và New Zealand
TLSQ Việt Nam tại Ả rập - Xê út ÐSQ Việt Nam tại Ấn Ðộ
Ðịa chỉ: Villa số 11, đường 323/36, đại lộ heikh Khalifa bin Zayed, Al Jafiliya, Bur Dubai, Dubai
Ðiện thoại: (971-4) 398 8924
Fax: (971-4) 398 8624
Email: vnconsul@emirates.net.ae

Ðịa chỉ: 17, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi
Ðiện thoại: (91 -11) 2301 9818 / 2301 0532
Fax: (91 -11) 2301 7714 / 2301 8448
Email: sqdelhi@del3.vsnl.net.in

TLSQ Việt Nam tại Bombay (Ấn Ðộ)

ÐSQ Việt Nam tại Bru-nây

Ðịa chỉ: Wajeda House, đường Gulmohat Cross, 7, Juhu Scheme, Mumbai - 400 049, Bombay
Ðiện thoại: (91-22) 2620 8589 / 2620 8549
Fax: (91-22) 2624 8538
Email: vietnam@mtnl.net.in

Ðịa chỉ: Nhà số 18, Simpang 80-11, Kg. Pengkalan Gadong, Km 4, Jalan Gadong
Ðiện thoại: (673) 245 6483 / 245 6486
Fax: (673) 245 6485
Email: srv@brunet.bn

ÐSQ Việt Nam tại Cô Oét ÐSQ Việt Nam tại Campuchia
Ðịa chỉ: Jabriya, Khu 10, Phố 19, villa số 96, P.O.Box 1232, Dasman 15463
Ðiện thoại: (965) 531 1450 / 535 1593
Fax: (965) 535 1592
Email: vnembassy.ku@mofa.gov.vn

Ðịa chỉ: 436 Monivong, Phnom Penh
Ðiện thoại: (855-23) 726 273 / 726 274
Fax: (855-23) 362 314
Email: vnembpnh@online.com.kh
Lãnh sự: Điện thoại: (855-23) 362 531;
Fax: (855-23) 427 385

TLSQ Việt Nam tại Batambang (Campuchia) TLSQ Việt Nam tại Sihanouk Ville (Campuchia)
Ðịa chỉ: Đường số 3, Batambang
Ðiện thoại: (855-53) 952 894
Fax: (855-53) 952 894
Email: lsqvnbat@camintel.com

Ðịa chỉ: Sihanouk Ville
Ðiện thoại: (855 - 34) 933 669
Fax: (855 - 34) 933 669
Email: tlsqsiha@camintel.com

ÐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc ÐSQ Việt Nam tại In-đô-nê-xia
Ðịa chỉ: 28-58, Samchong - Dong, Chongno-Ku, 110-230, Seoul
Ðiện thoại: (82-2) 738 2318 / 739 2065
Fax: (82-2) 739 2604
Lãnh sự: Điện thoại: (82-2) 734 7948;
Fax: (82-2) 738 2317

Ðịa chỉ: Số 25 JL. Teuku Umar, Menteng, Jakarta-Pusat
Ðiện thoại: (62-21) 310 0358 / 315 6775
Fax: (62-21) 314 9615
Email: embvnam@uninet.net.id
Lãnh sự: Điện thoại: (62-21) 315 8537

ÐSQ Việt Nam tại Irắc ÐSQ Việt Nam tại Iran
Ðịa chỉ: Hay Andalus, Mahalla 611, Zuqaq 34, Nhà 71, P.O. Box 15054 Yarmuk
Ðiện thoại: (964-1) 541 3409 / 543 9919
Fax: (964-1) 541 1388
Email: embassyvn_iraq@yahoo.com

Ðịa chỉ: Đại lộ Valiyeasr, .Ardebili, Pesyan, Baghestan 6, Mardani, East Ordibehesht, số 6, Tehran
Ðiện thoại: (98-2) 1241 1670
Fax: (98-2) 1241 6045
Email: sqvn.iran@mail.dci.co.ir

ÐSQ Việt Nam tại Lào TLSQ Việt Nam tại Pắc - xế (Lào)
Ðịa chỉ: Đường Thatluang Rd, Viên Chăn
Ðiện thoại: (856-21) 413 409
Fax: (856-21) 414 601
Email: lao.dsqvn@mofa.gov.vn
Lãnh sự: Điện thoại: (856-21) 413 400

Ðịa chỉ: 31 Banphabạt, Pắc - xế, Champassak
Ðiện thoại: (856-31) 212 058
Fax: (856-31) 212 827

TLSQ Việt Nam tại Savanakhet (Lào) ÐSQ Việt Nam tại Ma-lay-xia
Ðịa chỉ: 118 Si-Sa-Vang-Vong Muong Khanthabouli, Savannakhet
Ðiện thoại: (856-41) 212 418
Fax: (856-41) 212 182

Ðịa chỉ: 4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur
Ðiện thoại: (60-3) 2148 4534
Fax: (60-3) 2148 3270
Email: daisevn1@putra.net.my
Lãnh sự: Điện thoại: (60-3) 2148 4036

ÐSQ Việt Nam tại Mi-an-ma ÐSQ Việt Nam tại Mông Cổ
Ðịa chỉ: 317-319 đường U Wisara, Sanchaung Township, Yangon
Ðiện thoại: (95-1) 524 656 / 501 993
Fax: (95-1) 524 285
Email: vnembmyr@cybertech.net.mm

Ðịa chỉ: EnIchtaivany Urgunchulur 47 Ulaan Baatar
Ðiện thoại: (976) 145 4632
Fax: (976) 145 8923
Email: vinaemba@magicnet.mn

ÐSQ Việt Nam tại Nhật TLSQ Việt Nam tại Osaka (Nhật)
Ðịa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku, Tokyo Ðiện thoại: (81-3) 3466 3313 / 3466 3314
Fax: (81-3) 3466 3391/ 3466 7652
Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp
Lãnh sự: Điện thoại: (81-3) 3466 3311;
Fax: (81-3) 3466 3312

Ðịa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Estate Bakurocho, 1-4-10
Bakurocho Chuo-ku, Osaka 541
Ðiện thoại: (81-6) 6263 1645 / 6263 1600
Fax: (81-6) 6263 1770 / 6263 1805
Email: tlsvnos@gold.ocn.ne.jp

ÐSQ Việt Nam tại Niu-di-lân ÐSQ Việt Nam tại Philippin
Ðịa chỉ: Tầng 21, Grand Plimmer Tower, 2 Gilmer
Terrace P.O. Box 8042, Welllington
Ðiện thoại: (64-4) 473 5912
Fax: (64-4) 473 5913
Email: embassyvn@paradise.net.nz

Ðịa chỉ: 670 Pablo Ocampo (Vito Cruz) Malate, Manila
Ðiện thoại: (63-2) 525 2837 / 521 6843
Fax: (63-2) 526 0472
Email: sqvnplp@qinet.net
Lãnh sự: Điện thoại: (63-2) 524 0364

ÐSQ Việt Nam tại Thái Lan TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan)
Ðịa chỉ: 83/1 đường Wireless, Lumpini, Pathurnwan, Băng Cốc
Ðiện thoại: (66-2) 267 9602
Fax: (66-2) 254 4630
Email: vnembassy@bkk.a-net.net.th
Lãnh sự: Điện thoại: (66-2) 251 5837; 251 3551;
Fax: (66-2) 251 7201

Ðịa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000
Ðiện thoại: (66-4) 324 2190
Fax: (66-4) 324 1154

ÐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ ÐSQ Việt Nam tại Triều Tiên
Ðịa chỉ: 34 Cayhane Sokak, Gajiosmanpasa, Ankara
Ðiện thoại: (90-312) 446 8049
Fax: (90-312) 446 5623
Email: dsqvnturkey@yahoo.com

Ðịa chỉ: 7 Phố Munsu, Pyongyang
Ðiện thoại: (850- 2) 381 7353
Fax: (850- 2) 381 7632
Lãnh sự: Điện thoại: (850- 2) 381 7111

ÐSQ Việt Nam tại Trung Quốc TLSQ Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)
Ðịa chỉ: Số 32 đường Guanghua, Jiangou menwai, P.O.Box 00600, Bắc Kinh
Ðiện thoại: (86-10) 6532 1155 / 6532 1125
Fax: (86-10) 6532 5720
Email: suquanbk@yahoo.com
Lãnh sự: Điện thoại: (86-10) 6532 5414

Ðịa chỉ: Tầng 2, khách sạn Kai Wah International, 157 đường Beijing, Côn Minh
Ðiện thoại: (86-871) 352 2669 / 351 5889
Fax: (86-871) 351 6667
Email: tlsqcm@yahoo.com

TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc) TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
Ðịa chỉ: Tầng 15, Great Smart Tower, 230 đường Wan Chai, Hồng Kông
Ðiện thoại: (852) 2591 4517 / 2591 4510
Fax: (852) 2591 4524 / 2591-4539

Ðịa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Touzi Dasha, 109 đại lộ Minzu, Nam Ninh
Ðiện thoại: (86-77) 1551 0562
Fax: (86-77) 1553 4738
Email: tlsqvn@rediffmail.com

TLSQ Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) VP Ðại diện Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Ðài Loan (Trung Quốc)

Ðịa chỉ: Khách sạn Jin Yanf, 92 đường Huanshi Western, Quảng Châu
Ðiện thoại: (86-20) 8652 7908
Fax: (86-20) 8652 7808

Ðịa chỉ: Tầng 3, 65 đường Sung Chiang, Đài Bắc
Ðiện thoại: (886-2) 2516 6626
Fax: (886-2) 2504 1761
Lãnh sự: Điện thoại: (8862) 2516 6648;
Fax: (8862) 2516 6625

ÐSQ Việt Nam tại Úc TLSQ Việt Nam tại Sydney (Úc)

Ðịa chỉ: 6 Timbarra Cres., OS Malley, Canberra
Ðiện thoại: (61-2) 6286 6059 / 6290 1549
Fax: (61-2) 6286 4534
Email: vembassy@webone.com.au
Lãnh sự: Điện thoại: (61-2) 6290 1556

Ðịa chỉ: Phòng 205, tầng 2 tòa nhà Edgecliff Centre 203-233 New South Head, Edgecliff, Sydney, N.S.W. 2027
Ðiện thoại: (61-2) 9327 2539 / 9327 1912
Fax: (61-2) 9328 1653
Email: vnconsul@ihug.com.au

ÐSQ Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan ÐSQ Việt Nam tại Xin-ga-po

Ðịa chỉ: Phố Rashidov 100 Tashkent
Ðiện thoại: (998-7) 1134 0393 / 11344 541
Fax: (998-7) 1120 6265 / 1120 6556
Email: dsqvntas@rol.uz

BACK TO TOP