Dossier for legalization of documents, materials issued by other countries’ authorities for use in Viet Nam

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ/HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

APPLICATION FOR CERTIFICATION/LEGALISATION OF DOCUMENTS

  • Application dossier for legalization of documents, materials issued by other countries’ authorities for use in Viet Nam includes:
  • 2.1. 01 application for certification/legalization of documents – form LS/HPH-2012/TK.

  • 2.2. Original identity documents (ID, passport or passport equivalents) for application submitted in person; or 01 copy of identity documents (ID, passport or passport equivalents) for application submitted by post. Authentication is not required for these documents.

  • 2.3. Documents or materials submitted for legalization (certified by diplomatic missions, consular offices or other authorized agencies).

  • 2.4. 01 copy of documents/materials submitted for legalization.

  • 2.5. 01 translation of documents/materials submitted for legalization into Vietnamese or English (if such documents or materials are composed in other languages). Authentication is not required for the translation copy. Applicants should be responsible for the accuracy of the translation.

  • 2.6. 01 copy of the translation.

  • 2.7. 01 envelope with recipient’s address specified (for application submitted by post with request for posted legalization).

  • * Should authentication of documents/materials submitted for legalization be required, the applicants shall be requested to present the relevant original documents/materials and 01 copy of such documents/materials.

Dịch  vụ của Viet Green Embassy về thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự

Chúng tôi hân hạnh cung cấp dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự trọn gói, thẩm định tính hợp pháp của tài liệu, giấy tờ và thay mặt cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với chi phí hợp lý nhất. Dịch vụ gồm các bước cơ bản sau:

- Dịch thuật tài liệu cần chứng Hợp pháp hóa lãnh sự;

- Lấy dấu chứng thực tư pháp các bản dịch trên;

- Lấy dấu hợp pháp hóa lãnh sự;

- Lấy dấu đại sứ quán, lãnh sự quán theo yêu cầu.

PHÒNG HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ, CHỨNG THỰC LÃNH SỰ

VIET GREEN EMBASSSY - Do everything, You do not !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T:  08.66828483 | 08.22 656666   M: 01235 333 331    
Email: visa@dulichxanh.com.vn 

 

BACK TO TOP