• Kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2018, phí thực thi hộ chiếu (passport execution fee) sẽ tăng từ 25 USD lên 35 USD đối với những trường hợp công dân Hoa Kỳ nộp đơn xin hộ chiếu bằng đơn DS-11, bao gồm những đương đơn trên 16 tuổi xin hộ chiếu lần đầu tiên, và những đương đơn xin lại hộ chiếu sau khi đã báo mất hoặc bị cướp hộ chiếu cũ. Theo đó, tổng chi phí để làm hộ chiếu cho những trường hợp này sẽ tăng lên 10 USD
  • Để đặt cuộc hẹn cho dịch vụ công chứng, vui lòng truy cập trang www.hopphaphoalanhsu.info hoặc gọi điện 19006920 để tư vấn cách đặt lịch trên hệ thống website đại sứ quán Mỹ. Để đặt dịch vụ đặt lịch hẹn công chứng và hợp pháp hóa giâý tờ tại Đại sứ quán Mỹ nhanh xin vui lòng gửi đến visa@dulichxanh.com.vn hoặc gọi 01235 333331
  • Xin lưu ý rằng các văn bản học vị, văn bản thương mại và lý lịch tư pháp của công dân Hoa Kỳ không thể công chứng hoặc hợp pháp hoá tại Lãnh Sự và các loại văn bản này phải được hợp pháp hoá theo hướng dẫn hợp pháp hoá tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ có thể công chứng bản tuyên thệ về tính xác thực của bằng cấp học vị của quý vị
  • Hợp pháp hóa giấy tờ tại lãnh sự quán Mỹ - Thủ tục đến công chứng tại Đại sứ quán Mỹ - Những lưu ý khi hợp pháp hóa lãnh sự Hoa Kỳ, Dịch vụ tư vấn xin công chứng giấy tờ tại Đại sứ quán Mỹ

BACK TO TOP