• Để đặt cuộc hẹn cho dịch vụ công chứng, vui lòng truy cập trang www.hopphaphoalanhsu.info hoặc gọi điện 19006920 để tư vấn cách đặt lịch trên hệ thống website đại sứ quán Mỹ. Để đặt dịch vụ đặt lịch hẹn công chứng và hợp pháp hóa giâý tờ tại Đại sứ quán Mỹ nhanh xin vui lòng gửi đến visa@dulichxanh.com.vn hoặc gọi 01235 333331
  • Xin lưu ý rằng các văn bản học vị, văn bản thương mại và lý lịch tư pháp của công dân Hoa Kỳ không thể công chứng hoặc hợp pháp hoá tại Lãnh Sự và các loại văn bản này phải được hợp pháp hoá theo hướng dẫn hợp pháp hoá tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ có thể công chứng bản tuyên thệ về tính xác thực của bằng cấp học vị của quý vị
  • Hợp pháp hóa giấy tờ tại lãnh sự quán Mỹ - Thủ tục đến công chứng tại Đại sứ quán Mỹ - Những lưu ý khi hợp pháp hóa lãnh sự Hoa Kỳ, Dịch vụ tư vấn xin công chứng giấy tờ tại Đại sứ quán Mỹ

BACK TO TOP