Quy định thời gian cấp đổi mới thẻ APEC

Thẻ APEC - Miễn visa cho doanh nhân Việt Nam có thời hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày cấp. Sau 3 năm, doanh nhân vẫn giữ chức vụ như lần đầu cấp thẻ sẽ được cấp đổi lại thẻ để tiếp tục sử dụng.

- Làm thẻ Apec nhanh

- Hồ sơ xin cấp thẻ Apec

- Dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec

- Hướng dẫn cách làm thẻ Apec

- Xin cấp thẻ doanh nhân Apec

- Địa chỉ làm thẻ Apec tốt nhất

- Form mẫu làm thẻ Apec

- Mẫu đơn làm thẻ Apec

- Hỏi đáp làm thẻ Apec

Tuy nhiên, từ đầu năm 2013, một quy định mới được ban hành buộc các doanh nhân phải cấp đổi sớm hơn ngày hết hạn ghi trên thẻ từ 1 - 3 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu thời hạn ghi trên thẻ của doanh nhân là ngày 30/03/2013 thì thời điểm làm hồ sơ cấp đổi lại thẻ sẽ phải tiến hành từ ngày 01/01/2013 để đảm bảo thời gian theo quy định mới. Quá thời hạn trên, doanh nhân sẽ phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ mới, tức là sẽ phải xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chủ quản về việc cho phép sử dụng thẻ APEC đối : Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Lãnh đạo các Bộ... Việc xin cấp mới sẽ tốn nhiều thời gian và cần nhiều hồ sơ phức tạp để chứng minh nhu cầu đi lại như: Hợp đồng ngoại, tờ khai hải quan, giấy nộp thuế hải quan, bảo hiểm xã hội... 

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info
BACK TO TOP