Thời gian xét duyệt hồ sơ làm visa Anh

Hiện tại chúng tôi đang đạt được mục tiêu đề ra về tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng cho tất cả mọi hồ sơ xin thị thực mới.

Hướng dẫn về thời hạn xét duyệt hồ sơ xin thị thực

Hướng dẫn về thời gian xét duyệt của Cục biên phòng Anh cung cấp thông tin cho người nộp đơn về những tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ thị thực hiện tại. Tuy nhiên, hướng dẫn này không thể được coi là một sự đảm bảo về thời gian xét duyệt cho hồ sơ của quý vị. Thời gian xét duyệt được tính trên cơ sở các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ cuối tuần và được tính từ ngày quý vị nộp hồ sơ, giấy tờ, cung cấp dấu vân tay và trả lệ phí thị thực

Tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng

Mục tiêu của Cục biên phòng Anh trong việc xét duyệt thị thực là:

  • Giải quyết 90% hồ sơ không phải theo diện định cư trong thời gian không quá 3 tuần, 98% nếu xét trong 6 tuần và 100% trong 12 tuần.
  • Giải quyết 95% hồ sơ định cư trong trong không quá 12 tuần và 100% trong không quá 24 tuần

Các thông tin thêm về tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng có thể xem tại trang web của UKBA

Hỏi thông tin về hồ sơ xin thị thực

Chúng tôi không thể cung cấp thông tin về hồ sơ cho tới khi việc xét duyệt đã được hoàn tất. Rất mong quý vị thông cảm và kiên nhẫn trong quá trình nộp hồ sơ. Nếu sau 15 ngày làm việc (với hồ sơ không phải định cư) và 12 tuần (với hồ sơ định cư) mà quý vị chưa nhận được thông tin về hồ sơ của mình, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi.

Mọi thông tin  xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331

E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info

W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP