Báo giá làm Giấy phép lao động

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TRỌN GÓI

1. GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - CẤP MỚI - 2 NĂM - GIÁ DỊCH VỤ: 210 USD - 21 - 25 NGÀY LÀM VIỆC

2. GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - GIA HẠN - 2 NĂM - GIÁ DỊCH VỤ: 200 USD - 15 - 18 NGÀY LÀM VIỆC

* Giá dịch vụ xin cấp giấy phép lao động trọn gói áp dụng cho khách hàng đã chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định của Nhà nước.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ BÁO GIÁ DỊCH VỤ

1.      Lý lịch tư pháp: Gía dịch vụ: 160 usd ( làm tại Việt Nam)

a.       Giấy chứng nhận tạm trú Công an phường nơi tạm trú cấp, hoặc Sổ đăng ký tạm trú gốc.

b.      Photo mặt hộ chiếu của khách. Photo Visa Việt Nam còn giá trị lưu trú tại Việt nam

c.       Pho to trang Hộ chiếu có dấu nhập cảnh Việt Nam gần nhất.02 Ảnh 46 nền trắng.

Nếu lý lịch tư pháp cấp tại Nước ngoài ( chưa chứng thực qua ĐSQ Việt nam) thì cần mang ra Đại sứ quán của nước cấp lý lịch tư pháp chứng thực, sau  đó ra 44 Trần Phú Hà nội để hợp pháp hóa để sử dụng tại Việt nam

2.      Giấy khám sức khỏe : Gía dịch vụ: 100 usd

a.       Bệnh viện Trung Ương cấp; Việt Pháp, Bạch Mai, Bệnh viện E.

b.      Mặt hộ chiếu pho to

c.       02 Ảnh 4x6 nền trắng

3.       Bằng Đại Học hoặc Chứng chỉ nghề nghiệp ( Cấp tại nước nào thì nước đó công chứng) đc chứng thực được làm tại Việt nam qua các bước như sau : 95 usd

a.       Bằng Đại học mang qua Đại sứ quán Pho to đóng dấu Đại sứ quán.

b.      Sau đó mang quan 44 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hợp pháp hóa  ( Gọi là chứng nhận Dấu của Đại sứ quán hợp pháp sử dụng tại Việt Nam.

c.       Sau đó mang đi dịch Công chứng tiếng Việt để  làm Giấy phép lao động.

(Nếu khách hàng Công chứng Bằng tại nước sở tại thì ra Đại sứ quán Việt nam tại nước đó chứng thực lãnh sự, rồi mang bản đó về dịch thuật công chứng sang tiếng Việt tại Việt Nam có giá trị)

4.      Đăng báo vị trí tuyển dụng: Giá dịch vụ: 75usd ( 2 tuần -3 tuần ) ( Có quyết định bổ nhiệm thì ko cần phải đăng, Quyết định bản gốc có dấu đỏ)

a.       Đăng ký kinh doanh công chứng  hoặc phô tô

b.      Vị trí cần tuyển dụng + vị trí khác ( cho những trường hợp làm thẻlao động khác)

5.      Giấy tờ pháp lý công ty đang sử dụng lao động. ( Công chứng ĐKKD+ Đăng ký mẫu dấu).

6.     Hộ chiếu gốc còn hạn trên giá trị của Giấy phép lao động

7.      5 ảnh 3X 4 nền trắng.

Chú ý:

  • Nếu khách hàng thiếu những giấy tờ ( Từ 1-4) vui lòng + thêm giá vào phần giấy phép lao động khi làm
  • Thời gian: 10 ngày làm việc
  • Khách hàng cung cấp đủ từ mục 1- 7giá: 210 usd
  • Từ mục 1 đến 4 khách hàng nên tự làm thì sẽ tốt hơn, sau đây là hướng dẫn chi tiết và giá dịch vụ cho từng mục.

Quý khách liên hệ làm giấy phép lao động:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info
BACK TO TOP