• Hợp pháp hóa lãnh sự bảng điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên bảng điểm do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam

  • Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền ở nước ngoài.

  • Hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy ủy quyền do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

  • Hợp pháp hóa lãnh sự giấy quyết định ly hôn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy quyết định ly hôn do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận độc thân

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận độc thân : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự…

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận độc thân tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận độc thân tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy chứng nhận độc thân do cơ quan hoặc…

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự giấy đăng kí kết hôn

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự giấy đăng kí kết hôn : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự…

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy đăng kí kết hôn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy đăng kí kết hôn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy đăng kí kết hôn do cơ quan hoặc…

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt…

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy khai sinh do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài…

Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng tại Việt Nam

Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng tại Việt Nam

Những loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam

Những loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam do Viet Green Law thực hiện rất uy tín

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ mới nhất

Tiếp nhận hồ sơ giấy khai sinh từ Khách hàng và tiến hành dịch thuật tài liệu cần chứng Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh giấy khai sinh bằng cách gọi Zalo/Viber 2 số sau: 01235 333331 hoặc…

Quy trình hợp pháp lãnh sự

Lưu ý hợp pháp hóa lãnh sự: bản dịch tiếng việt có thể thực hiện tại Phòng tư pháp của UBND quận huyện tại Việt Nam hoặc Phòng Công chứng tại Việt Nam dịch và xác nhận bản dịch tiếng…

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự - về mặt hình thức, là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan/tổ chức nước ngoài cấp cho đương sự và nay đương sự muốn được…

Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng tại Việt Nam

Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.…

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tên thành phần hồ sơ 3: Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự (đã được chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao nước sở tại hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi…

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước

Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc+ 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng…

Hồ sơ xin hợp thức hóa lãnh sự

Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận sao y các giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo bản dịch (nếu có). Trong một số trường hợp cần thiết, giấy tờ, tài liệu bằng tiếng…

Những loại giấy tờ, tài liệu được chứng nhận lãnh sự

Những giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự: Là giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài. Giấy tờ, tài liệu có thể đề nghị được chứng nhận…

Thủ tục xin chứng nhận lãnh sự tại Bộ ngoại giao

01 Tờ khai chứng nhận lãnh sự theo mẫu quy định; Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp…

Dossier for legalization of documents, materials issued by other countries’ authorities for use in Viet Nam

01 translation of documents/materials submitted for legalization into Vietnamese or English (if such documents or materials are composed in other languages). Authentication is not required for the translation copy. Applicants should be responsible for the accuracy of the translation

Chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam

Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng…

Dossier for certification of documents, materials issued by the Vietnamese

Original identify documents (ID, passport or passport equivalents) for application submitted in person; or 01 copy of identity documents (ID, passport or passport equivalents) for application submitted by post. Authentication is not required for these documents

BACK TO TOP