Chương trình định cư đầu tư tại Mỹ EB5

Định cư đầu tư Mỹ EB5

Chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư (còn gọi là EB-5) là chương trình được chấp thuận dưới bộ luật di trú Mỹ. Tiêu chí của EB-5 nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nền kinh tế vùng và mong muốn định cư cùng gia đình (vợ/chồng và con) tại Mỹ.

http://eb5visagateway.com/Images/1.jpg

Các loại hình đầu tư theo chương trình EB-5:
 

 1. Thành lập một cơ sở kinh doanh thương mại mới:
  • Lập một công ty mới hoàn toàn
  • Mua lại một cơ sở đang hoạt động và đồng thời cải tổ lại bộ máy hoạt động của cơ sở đó.
  • Mở rộng mạng lưới hoạt động của cơ sở kinh doanh bằng cách tái đầu tư 140% vào doanh thu hoặc việc làm

   

 2. Đầu tư vào một công ty hoặc dự án đang hoạt động tốt:
  • Mức đầu tư ít nhất là US$1 triệu hoặc
  • Đầu tư ít nhất là US$500,000 vào các vùng kinh tế có mật độ dân số thấp dưới 20,000 người và tỉ lệ thất nghiệp cao hơn 150% so với tỉ lệ quốc gia (các vùng này phải nằm trong danh sách các vùng kinh tế thí điểm được chấp thuận bởi chính phủ)

   

 3. Cam kết tạo điều kiện phát triển nền kinh tế Mỹ:
  • Tạo ít nhất 10 công việc cho người dân Mỹ
  • Duy trì số nhân viên, không giảm mức đầu tư và không hưởng lợi nhuận trong ít nhất 2 năm
  • Thẽ xanh có điều kiện và sau 2 năm nếu đáp ứng đủ các điều khoản đã cam kết sẽ chuyển thành thẽ xanh định cư không điều kiện

   

 

Quá trình làm thẻ xanh theo chương trình EB-5

 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ĐỊNH CƯ DIỆN ĐẦU TƯ (EB-5)

1.THỜI GIAN XÉT DUYỆT NHANH: So với chương trình đoàn tụ gia đình phải mất từ 2-3 năm (12 năm cho diện anh em) thuận lợi lớn nhất của chương trình EB-5 là thời gian xét duyện nhanh, chỉ mất từ 8-10 tháng để đạt được thẻ thường trú nhân có điều kiện (Thẻ Xanh có điều kiện)

2.KHÔNG ĐÒI HỎI PHẢI LÀM VIỆC: Sau khi nhận thẻ thường trú nhân nhà đầu tư không yêu cầu phải làm việc tại Mỹ

3.KHÔNG YÊU CẦU TIẾN HÀNH KINH DOANH: Nhà đầu tư không cần kinh doanh để duy trì quyền thường trú nhân.

4.TỰ DO CƯ TRÚ BẤT KỲ NƠI NÀO Ở HOA KỲ: Nhà đầu tư có thể tự do sống và/hoặc làm bất kỳ hoạt động kinh doanh ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ theo luật cư trú sau khi đã đầu tư.

5.TRẺ EM NHẬN TẤT CẢ LỢI ÍCH CỦA SỰ CƯ TRÚ HỢP PHÁP: Con cái nhà đầu tư nhận được những lợi ích của thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

6.ĐẦU TƯ HOẶC CHUYỂN TIỀN: thị thực định cư Hoa Kỳ cho phép các nhà đầu tư chuyển tiền định cư hợp pháp.

DO ĐÓ, những người có tầm nhìn và đạt yêu cầu của chương trình định cư diện đầu tư nên chọn chương trình Di trú EB-5.

EB-5 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Quốc hội Hoa Kỳ lập nên chương trình định cư diện đầu tư EB-5 vào năm 1990 cho các di dân tìm cách đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại có lợi cho kinh tế Hoa Kỳ và tạo ít nhất 10 việc làm toàn thời gian. Chương trình này được phân loại là EB-5, là chương trình thứ năm trong các chương trình định cư làm việc trong Đạo luật về Định cư và Nhập tịch Hoa Kỳ (INA). INA hàng năm cung cấp tối đa khoảng 10,000 visa cho chương trình này, tuy nhiên, nhiều nhất chỉ có khoảng 1,000 visa định cư được cấp trong một năm.

Yêu cầu của EB-5:

1.Quốc tịch nước ngoài

2.Cá nhân phải đầu tư Tối Thiểu là $1,000,000 Mỹ kim

3.Việc Kinh Doanh Đầu tư phải thuê 10 người hoặc hơn 10 người có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân không phải là vợ chồng và/hoặc con cái của di dân.

Di dân đạt yêu cầu (1) và (2) được cấp thẻ Xanh có điều kiện kỳ hạn 2 năm; khi di dân đạt yêu cầu (3) điều kiện trên thẻ Xanh được xóa bỏ hoàn toàn.

EB-5 CÁC YÊU CẦU DÀNH CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN

1.Phải chứng minh nguồn tích lũy cá nhân hợp pháp gồm cả khoản đầu tư là $1,000,000 Mỹ kim.

2.Phải chứng minh nguồn tích lũy này được lập nên một cách hợp pháp. Như vậy, các chứng từ cung cấp phải chứng minh rằng nguồn tích lũy này được tạo thành và tích lũ hợp pháp là cần thiết.

3.Các quy định INA đưa ra rằng “ nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với các rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư”. Vì vậy, ở đây không thể có đảm bảo hoàn toàn về sự hoàn lại nguồn vốn. Do đó, nhà đầu tư phải nhận biết rằng họ phải gánh lấy các rủi ro trong việc đầu tư và do đó họ phải có tầm nhìn để chọn chương trình EB-5 an toàn và bảo đảm để đầu tư.

Mọi thông tin làm visa định cư Mỹ xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info
BACK TO TOP