Thông tin visa định cư Mỹ diện làm việc EB-5

Thông tin về visa Mỹ diện đầu tư EB-5

EB-5 Visa xuất hiện để cung cấp một trong các đường dẫn linh hoạt nhất cho một thẻ xanh dựa trên đầu tư của Hoa Kỳ. Thị thực EB-5 không yêu cầu người nộp đơn để quản lý công việc ngày-to-ngày của một doanh nghiệp.

Một người có thể đầu tư vào một doanh nghiệp hiện có, hoặc một doanh nghiệp mới. Nhiều hơn một người có thể đầu tư trong cùng một doanh nghiệp. EB-5 nhà đầu tư có thể là một chủ sở hữu thiểu số của doanh nghiệp.


Trong số 10.000 thị thực nhà đầu tư (tức là, EB-5 thị thực) có sẵn hàng năm, 5.000 dành cho những người áp dụng theo một chương trình thí điểm liên quan đến một INS-thiết kế "Trung tâm khu vực." Cho đến nay, hạn ngạch đã không được vượt quá.


Q: Ai nên đầu tư?

EB-5 nhà đầu tư bao gồm người từ tất cả các tầng lớp xã hội, các chuyên gia, doanh nhân, người muốn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục của một đứa trẻ, và người về hưu. Thị thực EB-5 cho phép việc làm ở Mỹ. Đơn giản chỉ cần đặt, EB-5 visa cho bạn sự linh hoạt để làm những gì bạn muốn ở Mỹ.

Nếu bạn không muốn chủ động quản lý doanh nghiệp của bạn, bạn nên xem xét EB-5. Nếu mục tiêu của bạn là để có thẻ xanh và không chủ động quản lý một doanh nghiệp, nó thường rẻ hơn để sử dụng EB-5 loại chứ không phải là để bắt đầu và duy trì một doanh nghiệp.


Q: Tài liệu phải được chuẩn bị để xử lý đơn xin thị thực của tôi?

Một thông tin hoàn thành tiểu sử cho mỗi đương đơn và người nộp đơn chính phải chứng minh nguồn gốc của các quỹ đầu tư. Để chứng minh nguồn gốc của các quỹ đầu tư, INS yêu cầu năm năm khai thuế, năm năm của hồ sơ ngân hàng, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trong bất kỳ doanh nghiệp, báo cáo tài chính cho mỗi giấy phép kinh doanh và kinh doanh. Nếu vốn của bạn đến từ một giao dịch cụ thể, chẳng hạn như bán, nhà được thừa kế, quà tặng, bạn phải chứng minh các giao dịch xảy ra, bằng cách cung cấp một tài liệu chính thức, chẳng hạn như một tuyên bố đóng cửa hoặc hợp đồng hoặc văn bản chính thức khác. Đây không phải là một danh sách đầy đủ. Các tài liệu khác có thể được yêu cầu và thay đổi trên cơ sở từng trường hợp.


Q: INS có quá trình yêu cầu xin thị thực của tôi bao lâu?

Bạn nên có kế hoạch cho toàn bộ quá trình sẽ kéo dài từ 9-15 tháng.


Q: Các bước chuẩn bị thủ tục hồ sơ như thế nào?

Một phác thảo chung của quá trình ứng dụng sau.

Bước 1) File mẫu I-526 Đơn yêu cầu doanh nhân người nước ngoài với Trung tâm Dịch vụ INS. Kiến nghị này yêu cầu INS để xác nhận người nộp đơn và đầu tư đủ điều kiện cho tình trạng thị thực EB-5.

Bước 2) Sau khi phê duyệt đơn yêu cầu I-526, (a) nếu bạn đang ở Hoa Kỳ, bạn có thể áp dụng điều chỉnh tình trạng hộ khẩu thường trú bằng cách gửi hình thức I-485 và hỗ trợ tài liệu cho trung tâm INS chế biến khu vực gần nhất Mỹ cư trú. (B) Nếu bạn đang ở nước ngoài, bạn phải chờ thông báo từ Đại sứ quán ở nước bạn để chuẩn bị tài liệu cho các cuộc phỏng vấn xin thị thực.

Mục đích của việc điều chỉnh trạng thái hoặc lãnh sự phỏng vấn là để đảm bảo bạn không phải chịu một căn cứ của loại trừ, ví dụ như một quá khứ hình sự, các bệnh truyền nhiễm, vv

Bước 3) Sau khi phê duyệt bạn nhận được một hình thức chứng minh sự chấp thuận và cũng như một giấy thông hành. Bạn cũng sẽ nhận được thẻ xanh tạm thời trong thư. Nếu bạn đang ở nước ngoài, bạn phải nhập vào Mỹ trong vòng sáu tháng kể từ ngày chấp thuận Đại sứ quán.

Bước 4) Sau hai năm, quý vị có thể loại bỏ các điều kiện hoặc thẻ xanh vĩnh viễn của bạn bằng cách sử dụng Mẫu I-829. Thủ tục này cho phép INS để xác minh rằng bạn đã duy trì đầu tư đã được phê duyệt cho giai đoạn hai năm yêu cầu.


Thuế cân nhắc quan trọng

Hoa Kỳ chi phí thuế thu nhập trên tất cả các công dân Mỹ và thường trú nhân dựa trên thu nhập trên toàn thế giới. Điều ước quốc tế và miễn trừ khác nhau loại trừ một số nhưng không phải tất cả các nguy cơ đánh thuế hai lần. Mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ có hệ thống thuế của riêng mình. Tất cả bốn tiểu bang tăng doanh thu thông qua thuế thu nhập nhà nước. Nhà đầu tư nên xem xét các tác dụng thuế trở thành một cư dân Mỹ trước khi đầu tư. Như một quy luật chung, nếu bạn đang di chuyển tất cả tài sản của bạn đến Mỹ, bạn sẽ không có một vấn đề đánh thuế hai lần. Nếu bạn sẽ tiếp tục làm việc hoặc đầu tư trong nước của bạn sau khi chuyển sang Mỹ, một chuyến đi đến vấn thuế của bạn là theo thứ tự.

 

Mọi thông tin làm visa định cư Mỹ xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info
BACK TO TOP