Visa định cư Mỹ diện làm việc EB-5

Xin visa Mỹ theo diện đầu tư EB-5

Chương trình EB-5 tại Mỹ có hai chương trình:

Chương trình Cơ bản

Chương trình thử nghiệm tại vùng ưu đãi đầu tư (Regional center).

 

Yêu cầu đối với chương trình cơ bản

Đầu tư US$500,000 hoặc US$1,000,000 (Số tiền đầu tư là $500,000 được áp dụng cho trường hợp đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% của tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước hoặc nơi đầu tư là vùng ít dân).

Việc đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho cư dân Mỹ (bao gồm công dân và thường trú nhân Mỹ - không kể người trong gia đình của đương đơn xin EB-5).

Việc đầu tư phải diễn ra trong vòng 2 năm từ ngày được cấp thẻ xanh có điều kiện.

 

Yêu cầu đối với chương trình thử nghiệm tại vùng ưu đãi đầu tư

Đương đơn cần đệ trình dự án đầu tư để được chấp thuận trước.

Các vùng ưu đãi đầu tư (Regional centers) phải thỏa mãn các điều kiện và được Bộ di trú Mỹ chấp thuận.

Yêu cầu về tạo ra việc làm cho chương trình này dễ dãi hơn chương trình cơ bản do được tính luôn các việc làm gián tiếp mà dự án đầu tư tạo ra.

 

Quá trình xin visa EB-5

Đương đơn đệ trình dự án cho Bộ di trú Mỹ.

Nộp đơn xin visa thường trú.

Sau khi được chấp thuận, đương đơn được cấp thẻ xanh có điều kiện.

Đương đơn thực hiện dự án đầu tư trong vòng 2 năm. Sau khi thỏa mãn các yêu cầu thì được xin cấp thẻ xanh vĩnh viễn (không điều kiện).

 

Thời gian giải quyết hồ sơ:

Khoảng 5 tháng để xin thẻ xanh có điều kiện

Khoảng 5 tháng để xin thẻ xanh vĩnh viễn.

 

Mọi thông tin làm visa định cư Mỹ xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info
BACK TO TOP